Kategorie

Producenci

Kursy Turystyczne Wybrzeże Słowińskie

 

Kursy Turystyczne - Warunki używania

0. Kursy Turystyczne prowadzone są na terenie Wielkiej Brytanii, z terenu Wielkiej Brytanii i w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terenie Wielkiej Brytanii.

1. Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Kursy Turystyczne. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w Wielkiej Brytanii, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

2. W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

3. Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Kursy Turystyczne może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

4. Kursy Turystyczne nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Kursy Turystyczne, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Kursy Turystyczne nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Kursy Turystyczne. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Kursy Turystyczne udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

5. Kursy Turystyczne nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Kursy Turystyczne uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Kursy Turystyczne jest równoznaczne z udzieleniem Kursy Turystyczne nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Kursy Turystyczne ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Kursy Turystyczne w jakimkolwiek celu. Jednocześnie www.kursy.wybrzezeslowinskie.eu nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) www.kursy.wybrzezeslowinskie.eu uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) www.kursy.wybrzezeslowinskie.eu uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.